InFast - Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla biznesu

Logo InFast

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego usługi serwisowe świadczone przez InFast Sp. z o.o. na rzecz partnerów biznesowych.

Przedmiot projektu: Wdrożenie systemu B2B (Business to business) poprzez integrację systemów informatycznych Beneficjenta (InFast Sp. z o.o.) z systemami informatycznymi współpracujących partnerów: WSK-PZL Rzeszów S.A. oraz ICN Polfa Rzeszów S.A.

Wynik realizacji projektu: Automatyzacja procesu biznesowego pomiędzy partnerami, dotyczącego usługi serwisowania sprzętu komputerowego.

Główny cel projektu: Wzrost konkurencyjności firmy InFast Sp. z o.o., poprzez osiągnięcie wysokiej efektywności obsługi serwisowej prowadzonej przez beneficjenta na rzecz przedsiębiorstw współpracujących.

Efekt wdrożenia systemu B2B: Automatyzacja wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących podmiotów oraz koordynacja zadań pomiędzy przedsiębiorcami, stanowiąca niezbędne ogniwo procesów biznesowych.

System typu B2B funkcjonuje dzięki stworzeniu specjalistycznego oprogramowania, integrującego odpowiednie procesy biznesowe firmy InFast Sp. z o.o. oraz partnerów, na bazie funkcjonujących w tych firmach odpowiednich systemów informatycznych. Ponadto system wykorzystuje Elektroniczną Wymianę Dokumentów w standardzie EDI oraz zaawansowany podpis elektroniczny. Poszczególne funkcjonalności systemu B2B są zintegrowane z odpowiednimi modułami systemu informatycznego firmy InFast oraz systemami informatycznymi partnerów, poprzez stworzone do tego specjalistyczne oprogramowanie. W ramach projektu zakupiono wartości niematerialne i prawne w formie przygotowania, zamówienia i wykonania przez wybraną firmę informatyczną, urządzeń do obsługi oprogramowania oraz usług doradczych. Elementem koniecznym przy wdrożeniu był zakup serwerów obsługujących całość rozwiązań, które zapewniają wydajną i bezpieczną obsługę aplikacji.

Całkowite wydatki na realizację projektu: 522 500,00 zł
Dofinansowanie w ramach działania 8.2 PO IG: 338 400,00 zł